Home Werkwijze Kind/adolescent Volwassene Studiecoaching Attestering Team Honoraria Contact
© psychologenpraktijkbrugge 2018       Sulferbergstraat 38, 8000 Brugge       050/345530
Psychologenpraktijk Brugge
Aanmelding en intakegesprek U kan zich telefonisch of via email aanmelden.  We luisteren kort naar uw vraag en maken een eerste afspraak. In dit eerste gesprek (intakegesprek) gaan we in op de voorgeschiedenis van de problemen, eventuele bijkomende problemen en de reeds ondernomen stappen. We brengen de vraag duidelijk in kaart. In overleg met u wordt het verdere traject afgesproken. Dit kan het geven van advies zijn, het stellen van een diagnose adhv verder onderzoek, of het opstarten van een behandeling. Indien wij u niet kunnen helpen bij uw probleem, zoeken we graag met u naar een geschikte hulpvorm. Onderzoek (indien aangewezen) Afhankelijk van de hulpvraag bestaat het onderzoek uit uitgebreide anamnese, vragenlijsten, concentratieonderzoek, intelligentieonderzoek, belevingsonderzoek, of persoonlijkheidsonderzoek. Bij onderzoek van kinderen wordt, indien nodig, ook een schoolobservatie of schooloverleg gepland. Welke onderzoeken eventueel nodig zijn, wordt tijdens het eerste gesprek met u besproken. Team Wekelijks is er op onze dienst teamoverleg. De aanmeldingen en onderzoeken worden op een anonieme wijze besproken. Behandeling De eigenlijke begeleiding wordt opgestart. Concreet kan dit zijn: individuele begeleiding, gezinsgesprekken, opvoedingsondersteuning, adviesgesprekken, een groepstraining, studiebegeleiding,…. Met regelmatige tussenperiodes wordt de begeleiding geëvalueerd. Het evalueren, geleidelijk afbouwen en afronden van de begeleiding, gebeurt steeds in overleg met u. Samenwerking In sommige gevallen werken we samen met de huisarts, de psychiater, de school, de werkgever, ... Uiteraard gebeurt dit telkens met uw toestemming.
Psychologenpraktijk Brugge Psychologenpraktijk Brugge Psychologenpraktijk Brugge Werkwijze